Elsbeth Krabbe 
geregistreerd supervisor 

Meer over mij

Graag stel ik mezelf voor, ik ben Elsbeth Krabbe en woon samen met mijn vrouw in Zaandam. Anderen omschrijven mij als mensgericht, warm, ambitieus en ruimdenkend. Op dit moment werk ik als orthopedagoog-generalist bij het Audiologisch Centrum van het Amsterdam UMC.

Loopbaan
Nadat ik vele jaren (met plezier!) in het onderwijs heb gewerkt heeft mijn vrouw mij verleid te verhuizen van Drenthe naar de randstad. Toen ben ik ook verhuisd van werksetting(en). Hierdoor heb ik binnen verschillende organisaties ervaringen opgedaan (jeugdteam, ggz, medische psychologie). Graag verwijs ik naar LinkedIn voor een overzicht. 

Waar ik voor sta
Mijn hart ligt bij het werken met systemen. Niet alleen het kind maar het kind in zijn systeem en in zijn of haar leefwereld staat centraal. Zie een eerder artikel van mij wat laat zien dat context bepalend is voor hoe we gedrag interpreteren.
Daarnaast zijn kwaliteit van zorg en professionalisering voor mij belangrijke thema's. Een bijdrage hieraan kunnen leveren bij anderen door middel van supervisie vind ik ontzettend leuk om te doen.

Dit doe ik ook
Ik geef onderwijs en begeleiding aan aios (arts in opleiding tot specialist) in het kader van de specialisatie arts verstandelijk gehandicapten (Arts-VG). Daarnaast ben ik plv. lid beroepsgenoot bij het Centraal Tuchtcollege.

Voel je vrij om mij te contacten als je meer informatie wilt en/of wanneer je op zoek bent naar een supervisor.
Ik ontmoet je graag.Als orthopedagoog-generalist doe ik mijn best mijn vak zo goed als mogelijk uit te voeren. Mocht je tips of ideeën hebben dan hoor ik die graag. Geef het ook alsjeblieft aan als je ergens ontevreden over bent zodat ik mijn handelen kan verbeteren. Mocht ontevredenheid blijven bestaan, dan kun je een klacht indienen. Praktijk Krabbe heeft de klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg. Hiermee is een kwalitatief goede afhandeling van de klacht verzekerd, die tevens voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet.